Oferta usług

Horoskopy – oferta do klientów indywidualnych

Horoskop indywidualny (urodzeniowy + prognoza) – (400 zł – nagrywana sesja przez Skype, lub 600 zł – plik tekstowy PDF)  – Horoskop  ten sporządza astrolog dla konkretnego przypadku (osoby), zgodnie z jego określonymi w czasie i przestrzeni parametrami. Stanowi on połączenie horoskopów urodzeniowego i prognostycznego, dając w ten sposób pełny obraz osobowości i sytuacji właściciela horoskopu. Czasami horoskop indywidualny powinien być rozszerzony o dodatkowe, np. horarny, elekcyjny, astrokartografię, cykl Jonasa (informacje poniżej).
Czas trwania sesji – nielimitowany, zwykle 3-4 godziny.
Horoskop indywidualny odnoszący się do jednego, wybranego zagadnienia, np. kariery zawodowej, kosztuje połowę pełnej stawki.
Zamawiam horoskop

Horoskop urodzeniowy (natalny, radix) – (200 zł – nagrywana sesja przez Skype, lub 300 zł – plik tekstowy PDF) –  Horoskop ten sporządza astrolog na podstawie dokładnych danych urodzeniowych, tj. dnia, godziny i miejsca zdarzenia. Punktem wyjścia do jego interpretacji jest kosmogram, czyli graficzne przedstawienie położenia Słońca, Księżyca, planet i innych jeszcze elementów w chwili narodzin, względem określonego punktu na powierzchni Ziemi. Brane są więc pod uwagę czas i przestrzeń. Wynika to z założenia, że            w danym czasie i miejscu w dostępnej nam trójwymiarowej przestrzeni może mieć miejsce tylko jedno zdarzenie. Dlatego każdy horoskop jest niepowtarzalny. Można go porównać do swoistej instrukcji obsługi człowieka jako istoty funkcjonującej na wielu płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej, uczuciowej, intelektualnej, duchowej, jak i w wielu dziedzinach nie wirtualnej, ale rzeczywistej gry jaką jest życie, m.in.: kariera zawodowa, rodzina, znajomi, finanse, hobby, zdrowie, dzieci, samorealizacja. Mówi się, że jest mapą potencjałów danych nam przy urodzeniu. Astrologia jest bardzo praktyczna i pozwala uniknąć wielu życiowych pomyłek, a przynajmniej ich skutki zminimalizować. Jak byśmy się jednak nie starali, trzeba pogodzić się z tym, że w świecie w którym żyjemy, cierpienia i problemów nie da się uniknąć całkowicie. Jest jednak coś, co w żaden sposób nie zostanie zniweczone. To wiedza o nas samych. I jest to najważniejsza rzecz, jaką astrologia ma nam do zaoferowania. Dobrze zinterpretowany horoskop pozwala na zdiagnozowanie wszelkich niedomagań naszej niedoskonałej przecież natury, ale też pokazuje, w jaki sposób osiągnąć pełnię naszego indywidualnego rozwoju. Radix (łac. korzeń) może być wykonywany nie tylko dla ludzi, ale dla innych zdarzeń, jak np. założenie firmy czy rozpoczęcie innego przedsięwzięcia, powstanie państwa, wypadek, czy wszelkie inne sytuacje, które można umiejscowić w czasie i przestrzeni. Aby sporządzić profesjonalny horoskop potrzebne są dokładne dane. Jeśli chodzi o miejsce, to wystarczy nazwa miejscowości. Czas powinien być możliwie precyzyjny. Zwykle wystarcza dokładność 10 do15 minut, ale bywa, że taka tolerancja jest przyczyną pomyłek.
Czas trwania sesji – nielimitowany, zwykle 1,5-2 godziny.
Horoskop urodzeniowy odnoszący się do jednego, wybranego zagadnienia, np. kariery zawodowej, kosztuje połowę pełnej stawki.
Zamawiam horoskop

Horoskop prognostyczny (predykcja) – (200 zł – nagrywana sesja przez Skype, lub 300 zł – plik tekstowy PDF) – Aby zamówić horoskop prognostyczny wskazana jest najpierw analiza horoskopu urodzeniowego, więc osoby zgłaszające się do mnie po raz pierwszy powinny zamawiać horoskop indywidualny. Horoskop prognostyczny stanowi  dynamiczne ujęcie horoskopu urodzeniowego i jest jego naturalną konsekwencją. Wbrew obiegowym opiniom astrologia nie determinuje zdarzeń, zachowań czy w ogóle drogi życiowej właściciela horoskopu. Wskazuje za to na rozwój w określonym czasie takich, a nie innych tendencji. Horoskop jest prognozą a nie przepowiednią. Właściwie nie chodzi nawet o przewidywanie tego co się zdarzy ,ale raczej co zdarzyć się może. Tym samym nie ma tu mowy o ograniczaniu wolnej woli, ale wprost przeciwnie, o jej optymalnym wykorzystywaniu. W przyjętym przeze mnie systemie najpierw interpretuję horoskop urodzeniowy, potem mówię o przyszłości. Prognoza obejmuje okres ok. 3-4 lat.  Odnoszę się również do przeszłości. To pozwala zweryfikować wartość astrologii jako nauki. Jest to też uzasadnione tym, że przyszłość wynika z przeszłości, jest jej kontynuacją, a to, co nazywamy teraźniejszością jest przesuwającym się punktem na spiralnej osi czasu. Jest dużą sztuką widzieć swoje życie jako całość, w której nie ma miejsca na przypadek. Jest plan, wyższy plan naszego życia. Oczywiście mamy wolną wolę, ale ograniczoną. Nie może dziać się wszystko, czego byśmy tylko zapragnęli. W obliczu jakiejkolwiek decyzji nie mamy nieograniczonego wachlarza możliwości, a jedynie co najwyżej kilka. Przy czym niektóre są bardziej, inne zaś mniej prawdopodobne. Czas jest odmierzany cyklami. Zgodnie z wielowiekową tradycją astrologiczną, każdy z cykli reprezentuje określone kategorie będące treścią naszego życia, jak rozwój intelektualny, społeczny, uczucia, emocje, partnerstwo itd. Ich rozwój przebiega we właściwych im rytmach. Znając te prawa czasowe, można przewidywać przyszłość. Astrolog do opracowywania horoskopu prognostycznego używa kilku metod, wyniki ich niejako na siebie nakładając. Proces ten jest więc pracochłonny ale dostatecznie skuteczny, aby warto było się nim zajmować.
Czas trwania sesji – nielimitowany, zwykle 1,5-2 godziny.
Horoskop prognostyczny odnoszący się do jednego, wybranego zagadnienia, np. kariery zawodowej, kosztuje połowę pełnej stawki.
Zamawiam horoskop

Horoskop porównawczy (partnerski, synastria) – (400 zł – nagrywana sesja przez Skype, lub 600 zł – plik tekstowy PDF) – Analiza dwóch lub więcej horoskopów indywidualnych pozwalająca stwierdzić jak ich właściciele mogą na siebie oddziaływać. Pokazuje metody łagodzenia zagrożeń, jak też środki intensyfikujące rozwój. Wykonywany być może przy wszelkiego rodzaju relacjach: małżeńskich, partnerskich, uczeń – nauczyciel, współpracownicy, doradztwo personalne w firmach,  podwładny -przełożony, rodzice – dzieci (też/zwłaszcza dzieci adoptowane). Opracowanie składa się z 3 części: opisu osobowości obu osób w odniesieniu do danej relacji, opisu dopasowania obydwu horoskopów/osób oraz prognozy.
Czas trwania sesji – nielimitowany, zwykle 3-4 godziny.
Zamawiam horoskop

Horoskop wydarzeniowy (elekcyjny) – (100 zł – plik tekstowy PDF) – Pomaga wybrać korzystny moment dla planowanego wydarzenia jak np.: ślub, zawarcie umowy, ważne spotkanie, rozpoczęcie jakiegoś przedsięwzięcia, operacja.
Ważne jest, aby rozumieć, że horoskop elekcyjny to nie jakieś niezawodne remedium mogące rozwiązać każdy problem, ani niezawodna metoda osiągania sukcesów. Oczywiście lepiej jest realizować dane przedsięwzięcia w czasie wyznaczonym astrologicznie niż przypadkowym. Nim jednak do tego dojdzie, lepiej zacząć od bardziej podstawowych analiz, czyli nawet już horoskopu urodzeniowego, a przynajmniej prognostycznego, aby w sposób bardziej świadomy planować przyszłość i skupiać się na tych przedsięwzięciach, które mają największe szanse powodzenia w danym przedziale czasowym. Wówczas też można szukać korzystnej daty z większym wyprzedzeniem czasowym. Im dłuższy przedział czasowy jest brany pod uwagę, tym są większe na znalezienie optymalnej daty.
Gdy horoskop elekcyjny dotyczyć ma umowy, dobrze też jest znać dane urodzeniowe (przynajmniej dzień) drugiej strony. Wówczas nie tylko da się wybrać bardziej skuteczną datę, ale także astrolog może określić, czego się po drugiej stronie spodziewać, jak z drugą stroną rozmawiać i postępować. Życie to złożony proces i metody astrologiczne powinny być do tego dostosowane.
Zamawiam horoskop

Horoskop pytaniowy (horarny) – (100 zł – tylko plik tekstowy PDF) – Stawiany na moment zadania pytania na dowolny w zasadzie temat. Bardzo ciekawy dział astrologii. Opiera się na rozszerzeniu zasady, że wszystko, co się dzieje w danym miejscu i czasie ma cechy określonych parametrów czasoprzestrzeni. To oznacza, że w każdy pytaniu kryje się zarazem odpowiedź. Pytać można o sprawy zupełnie prozaiczne, jak i głęboko filozoficzne.
Zamawiam horoskop

Astrokartografia – (100 zł – plik tekstowy PDF) – Ten dział astrologii umożliwia przewidzenie jak horoskop, a tym samym jego właściciel, będzie funkcjonował w innym miejscu. Umożliwia wybranie optymalnej lokalizacji dla danej sfery życia czy działalności.
Zamawiam horoskop

Horoskopy pytaniowy, wydarzeniowy i astrokartograficzny, powinny być rozpatrywane w odniesieniu do horoskopu indywidualnego i stanowią najczęściej jedynie jego uzupełnienie, nie zaś samodzielny byt.

Cykl Jonasa – (50 zł – plik tekstowy PDF) – Określa rytm dni płodnych w indywidualnym dla każdej kobiety cyklu faz Księżyca, istniejącym obok normalnego cyklu miesiączkowego. Metoda ta pozwala też na określenie płci dziecka.
Zamawiam horoskop