Obsługa firm

Milionerzy zazwyczaj nie korzystają z usług astrologów, ale miliarderzy owszem.”    J.P. Morgan

Dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, zazwyczaj wystarczający powinien okazać się przekrój horoskopów zawarty z zakładce Oferta usług.
Dla podmiotów odpowiednio większych, zalecane jest opracowanie indywidualnej oferty. W przypadku przewidywanej, choć niezakładanej, stałej współpracy, przez
pierwszy miesiąc usługi świadczone mogą być bezpłatnie, by można było bez kosztów i zobowiązań przekonać się o ich skuteczności i użyteczności.

Przybliżony zakres usług przedstawia się następująco:

Planowanie kariery – W oparciu o horoskop urodzeniowy można opisać naturalne predyspozycje właściciela horoskopu, jego zdolności i skłonności. Część prognostyczna dodatkowo pomoże prześledzić dotychczasowy przebieg kariery i przewidzieć możliwości jakie nadejdą w przyszłości. Chodzi tutaj nie tylko o to by przewidzieć przyszłe zdarzenia, lecz przede wszystkim by optymalnie wykorzystać czy zrealizować to co może nadejść.

Doradztwo, rekrutacja i zarządzanie personelem – Największym bogactwem każdej firmy są ludzie. Oni to bowiem, a nie kapitał, budynki czy urządzenia stanowią aktywny i najważniejszy element każdego przedsięwzięcia. Jednocześnie istotne jest, że czynnik ludzki jest trudno przewidywalny i często zawodzi. Astrologia pozwala ryzyko z nim związane zminimalizować. Horoskopy poszczególnych pracowników pomogą nie tylko określi ich możliwości ale także wpływ, jaki mogą mieć na rozwój firmy. Ponadto astrologia pozwala wytypować osoby, którym w najbliższym czasie będzie się wiodło, ludzi nastawionych na rozwój i „skazanych na sukces”. Pozyskanie takich pracowników to najlepsza bodaj metoda na osiągnięcie powodzenia w każdym przedsięwzięciu. Astrologia pomaga także ukierunkować rozwój zawodowy, tak by możliwości każdego z pracowników wykorzystać w sposób optymalny. Pomoc astrologa może okazać się także nieoceniona w odniesieniu do wzajemnych relacji międzyludzkich. Kto z kim może się porozumieć, a z kim nie ma na to szans. Kto powinien być liderem, kto podwładnym, a kto wolnym strzelcem? Komu można zaufać, a kogo należy kontrolować? Te i im podobne pytania dzięki astrologii nie muszą pozostać bez odpowiedzi.

Horoskop firmy – Horoskopy można opracowywać nie tylko ludziom ale także dowolnym zdarzeniom. Mogą one pomóc określić mocne i słabe strony firmy, a także jej szanse na rozwój. Jeśli firma ma dopiero powstać, to można wybrać optymalny czas jej rejestracji. Oczywiście nie ma dat idealnych, ale zdarzają się zdecydowanie niekorzystne i takie, które wróżą większe szanse na sukces.

Planowanie rozwoju firmy – Planowanie to proces złożony, również w odniesieniu do astrologii. Bierze się pod uwagę przede wszystkim horoskop firmy, jak też właściciela czy udziałowców, kluczowych pracowników, elementy zewnętrzne, no i profil działalności.

Ważne wydarzenia, korzystne daty – Astrologia pomoże wybrać możliwie korzystne w danym przedziale czasowym daty na przykład na podpisanie ważnej umowy, poważny zakup, umieszczenie lub aktualizację strony www, wejście na giełdę, wypuszczenie na rynek czy promocję nowego produktu i szereg innych istotnych dla firmy wydarzeń.

Szczęśliwe miejsca – Astrologia podpowiada nie tylko jak, kiedy ale także gdzie. Jeśli planowane jest otwarcie nowej placówki czy inne tego typu przedsięwzięcie, to analiza horoskopu pomoże wybrać miejsca lub kierunki możliwie korzystne i omijać takie, w których bardziej prawdopodobne są porażki.