Astrologia i nauka w redakcji „Miesięcznika Literackiego” (część 1/3)

Astrologia jest dziedziną na tyle intrygującą, że interesują się nią nie tylko osoby parające się nią na co dzień, czy to z powodu traktowania jej jako wykonywanej profesji, czy dlatego, że jest to ich pasja, ale też i takie osoby, uwaga których skupia się raczej na innych obszarach poznawczych. Dostrzegają one wartość astrologii czasem również z racji swoich częstokroć zasadniczo całkiem nieastrologicznych zainteresowań, ale także i z tego przede wszystkim powodu, że mają otwarte umysły. Takie nastawienie pozwala na dostrzeżenie tego, co wykracza poza ograniczenia umysłowości osób, które astrologię krytykują głównie dlatego, że nic o niej nie wiedzą, ale sądzą przy tym, że są na tyle kwalifikowane, by wypowiadać się na jej temat. Zasada ta dotyczy na równi osób, które trudno podejrzewać o poważniejsze intelektualne ambicje, jak i takich, które ambicje takie jak najbardziej mają i w wybranych dziedzinach je realizują. By jednak w jakikolwiek sensowny sposób na temat astrologii się wypowiadać, należy o niej cokolwiek wiedzieć. Niekoniecznie jednak musi to oznaczać umiejętność wyliczania i interpretowania horoskopów. Astrologia to coś znacznie bardziej szerszego. Zasadza się ona na zrozumieniu, że żyjemy w świecie wzajemnie powiązanych procesów i nic ani nikt nie jest bytem zupełnie samodzielnym, funkcjonującym w oderwaniu od pozostałych. Reguła ta przekłada się także na powiązania zjawisk na Ziemi z Kosmosem, w szczególności z Układem Słonecznym.

W tekście poniższym przedstawiony został stenogram ze spotkania, jakie miało miejsce 1975 roku w redakcji „Miesięcznika Literackiego”. Uczestniczyły w nim  osoby reprezentujące zarówno środowisko astrologiczne (Leszek Szuman, Zygmunt Koehler, dr Anna Jędrychowska), jak i osoby z astrologią na co dzień niezwiązane, ale mające przy tym zrozumienie jej naczelnych zasad, jak też i obszerną znajomość tematu, częstokroć przy tym z perspektywy własnych zainteresowań i specjalności:

– prof. Julian Aleksandrowicz – lekarz internista, profesor nauk medycznych, filozof medycyny
– prof. Stanisław Gorgolewski – fizyk, astronom specjalizujący się w radioastronomii”
– prof. Kazimierz Michałowski – archeolog, egiptolog, członek Polskiej Akademii Nauk
– red. Wanda Konarzewska – dziennikarka, laureatka wielu nagród
– red. Włodzimierz Sokorski – dziennikarz, generał, pisarz, polityk
– red. Aleksander J. Wieczorkowski – dziennikarz, pisarz, wykładowca akademicki
– red. Jan Wołosiuk – dziennikarz.

(zachowano pisownię oryginalną)

W. SOKORSKI: – Miło mi powitać państwa w imieniu redakcji „Miesięcznika Literackiego”. Od dłuższego czasu prowadzimy na łamach naszego pisma dyskusje, które dotyczą nie tylko zagadnień z dziedziny literatury i sztuki, lecz także problemów społecznych i naukowych. Była między innymi rozmowa poświęcona sprawom Traktatu rzymskiego, ochronie zdrowia i odkryciom medycznym. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić nad dziedziną, która ma długą tradycję – nad astrologią. W swoim czasie, zwłaszcza w starożytności, stanowiła ona odrębną gałąź wiedzy. Dzisiaj, w związku z chociażby badaniami kosmicznymi, wraca ona coraz częściej na łamy pism naukowych, nie mówiąc o archeologicznych odkryciach rzucających nowe światło, chociażby w pracy Wspomnienia z przyszłości, na wszystko to, co zwykło się obejmować pojęciem astrologii i kontaktami ludzkości z kosmosem. Wydarzenia te powodują coraz większe zainteresowanie problemami paraastrologicznymi, które jak dawniej stają się przedmiotem badań naukowych. W Bratysławie wychodzi czasopismo będące jakby wspólnym organem dla tego rodzaju badań w krajach socjalistycznych. Chcielibyśmy się dzisiaj zastanowić, jak te sprawy wyglądają u nas w Polsce i co mamy w tej sprawie do powiedzenia. Proponuję, żeby kol. Wołosiuk zagaił naszą dyskusję, a następnie przystąpimy do wymiany zdań. Może jeszcze kilka słów w sprawie składu zaproszonych. Staraliśmy się zaprezentować maksymalnie szeroki wachlarz zainteresowań, między innymi zaprosiliśmy prof. Kazimierza Michałowskiego, żeby nam powiedział o astrologii w czasach starożytnych i o najważniejszych odkryciach archeologicznych dotyczących tej tak interesującej dziedziny. …

Całość dostępna na stronie prowadzonego przeze mnie Instytutu Badań nad Astrologią „AstroLab” (www.astrolab.org.pl):

Astrologia i nauka w redakcji „Miesięcznika Literackiego” (część 1/3)