Dobry astrolog – co powinien, co może, a czego nie może.

   Każdy, nawet dobry astrolog, mimo że niby powinien umieć przewidywać przyszłość, często może być przez życie zaskakiwany, także na gruncie zawodowym. I tak na przykład kiedy na dzień dobry astrolog słyszy od klienta, po wysłuchaniu przez tegoż interpretacji horoskopu: Czytaj dalej Dobry astrolog – co powinien, co może, a czego nie może.

Determinizm – astrologia i nauka

Tekst po raz pierwszy zaprezentowany na III Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego w kwietniu 2011r. Robert Marzewski. Zagadnienie determinizmu można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Chciałbym jednak uniknąć rozważań opartych na przekonaniach i wierze. Bo choć opinie filozofów, mędrców, wyznawców różnych religii, Czytaj dalej Determinizm – astrologia i nauka