Badania astrologii Shawna Carlsona – przedstawienie i krytyka

Zapraszam do zapoznania się z tekstem dotyczącym badań astrologii, jakie Shawn Carlson przeprowadził w latach 80. Badanie te wielokrotnie podawane są jako argument jakoby obalający astrologię. W rzeczywistości świadczą o czymś zupełnie przeciwnym, czego jednak kierujący badaniami nie dostrzegł.
Zawarta w artykule treść po praz pierwszy była przeze mnie zaprezentowana na VIII Konferencji Polskiego Towarzystwa Astrologicznego, teraz zaś dostępna jest na stronie Instytutu Badań nad Astrologią „AstroLab”:
http://www.astrolab.org.pl/blog/badania-astrologii-shawna-carlsona-przedstawienie-i-krytyka/