Astrologia i wolna wola

       Rzecz będzie o wolnej woli. Temat to rozległy. Może być rozpatrywany w aspekcie filozoficznym, teologicznym, czy nawet nauk ścisłych. Ja ograniczę się do przedstawienia zagadnienia poprzez pryzmat astrologii, wiedzy mało znanej, chociaż dość popularnej w swym najmniej chlubnym przejawieniu, jakim są horoskopy gazetowe.

 W sprawie wolnej woli są dwa skrajne poglądy. Determinizm zakłada, że skoro światem rządzą ściśle określone prawa, to wszystko jest już zaplanowane i wydarzy się to, co z owych praw wynika. Także jeśli uwzględnić wszechwiedzę Boga, to wydarzy się to, o czym on wie, a więc co już poniekąd zaplanował. Pogląd przeciwny zaś( indeterminizm) mówi, że człowiek kieruje swym postępowaniem zgodnie ze swoją wolą.

Osoby zajmujące się astrologią widzą, że (jak to zwykle w życiu bywa) prawda leży pośrodku. Owszem, mamy wolną wolę, ale ograniczoną. Jest przecież wola innych ludzi, często z naszą sprzeczna. Mamy też poza tym nie tylko ograniczone, ale doprawdy niewielkie możliwości naszego ciała, zmysłów, umysłu, intelektu. Poruszamy się  w wąskim paśmie naszej struktury psychofizycznej. Kosmogram, czyli graficzne przedstawienie wyglądu nieba w chwili narodzin, jest właśnie schematem owej struktury. I tak jak specjalista widząc schemat urządzenia, może powiedzieć w jaki sposób ono funkcjonuje, tak też i astrolog widząc kosmogram, może to samo powiedzieć o osobie, dla której go sporządził.

Los zaś człowieka bezpośrednio wynika z jago charakteru. Chcę tutaj powiedzieć, że astrolog nie tyle przewiduje same zdarzenia, które miałyby spotykać właściciela horoskopu, co raczej prognozuje to, co przy tym a nie innym układzie cech osobowości człowiek może sobie wypracować. I tyle naszej wolnej woli. Kiedy dana rzecz nastąpi? Wytłumaczenie jest proste. Wszystko w naszym świecie odbywa się w ściśle określonych cyklach. Od atomu aż po całe Uniwersum wszystko jest jednym wielkim pulsowaniem. Także i kategorie z pozoru niesubstancjonalne jak np. miłość czy intelekt, rozwijają się we właściwych sobie cyklach. Wszystkie aspekty naszego życia opisane są przez treści zawarte w symbolice Zodiaku i planet wraz ze Słońcem i Księżycem. Znając znaczenie astrologicznych kategorii, jak i przypisane im prawa czasowe, można przewidywać przyszłość. Przy czym astrolog przewiduje nie to, co będzie, ale to co może być. Dlaczego? No przecież mamy wolną wolę.

 Rzeczywistość cały czas się tworzy. Cały czas ją kreujemy mocą swego umysłu, pragnień, modlitw, wizualizacji, działań. Nie w sposób zupełnie dowolny, ale jednak.  Znajomość swojego horoskopu znacznie powiększa zakres wolnej woli. Lepiej rozumiemy swoje ograniczenia, więcej możemy przewidzieć i efektywniej działać.

                              Robert Marzewski